Študentom stredných odborných škôl, hotelových akadémií, zvedavým priaznivcom kultúry podávania vína je určený akreditovaný kurz, ktorý sa venuje základom someliérstva. Absolventi kurzu sa oboznámia s pravidlami someliérskeho remesla, spoznajú inventár na servis vína, vyskúšajú si na vlastnej koži povinnosti a činnosti pravého someliéra. Okrem základov výroby vína a poznania jeho jednotlivých kategórií zaostria pozornosť na kvalitu, choroby a chyby hroznového vína. Profesia someliéra, etiketa, vínna karta, aperitív a digestív, servírovanie vína, párovanie jedla a vína, či základné vedomosti o vode, káve, čaji, destilátoch a cigarách padnú vhod. Nechajte sa inšpirovať. Termín kurzu prispôsobíme sezóne, študijnému plánu na mieru.


Tréning servisu cigár. Foto: EnoVia


Test vedomostí. Foto: EnoVia


Servis červeného vína s dekantáciou. Foto: EnoVia