Pre všetkých záujemcov o someliérstvo, začínajúcich i pokročilých znalcov vína a vínofilov, otvárame akreditovaný kurz ZÁKLADY SOMELIÉRSTVA. Účastníci si po úspešnom absolvovaní seminárov a záverečných skúšok odnesú riadne osvedčenie o získanom vzdelaní v témach:

Základy vinohradníctva a vinárstva: pestovanie a odrody viniča, kategorizácia vín, technológia spracovania hrozna, výroba vína, choroby a chyby hroznového vína, vinohradníctvo a vinárstvo doma a vo svete. Profesia someliéra, vínna etiketa v praxi, nápojový a vínny lístok, aperitív a digestív, servírovanie vína, jedlo a víno. Voda, káva, čaj a cigary v someliérstve. 

Kurz sa uskutoční v dňoch 21. - 23. októbra 2020 ako súčasť odborného programu 10. ročníka prvého horského festivalu vína WINE SNOW 2020 na Donovaloch. Program s prihláškou nájdete v prílohe. Uzávierka prihlášok je 12. októbra 2020. Bližšie informácie ohľadom kurzu, zabezpečenia stravy a ubytovania pre prihlásených účastníkov radi poskytneme cez e-mail: enovia@enovia.sk alebo telefonicky 0905 553 780


01.09.2020 EnoVia Admin