4. a 5. novembra 2022 sa na Donovaloch uskutoční prvý horský festival vín WINE SNOW. Degustačné miesta otvoríme vo viacerých horeca prevádzkach tak, aby sme po dvojročnej prestávke privítali všetkých záujemcov o kvalitné slovenské vína, ako aj ich výrobcov. Tí budú osobne prezentovať aktuálny výber toho najlepšeiho zo svojej produkcie, čím umožnia nahliadnuť do tajomstiev jedinečnosti svojho vína. Hodnotenie vín odbornou komisiou už tradične predchádza festivalu i samotnému výberu najlepších vín z kopca. Uskutoční sa týždeň pred verejnou ochutnávkou vín v sobotu 29. októbra 2022 v Hoteli Galileo. Odborným garantom súťaže je Ing. Vladimír Hronský, enológ a spoluorganizátor festivalu.

Vzorky vína od zaregistrovaných vystavovateľov je potrebné prihlásiť a odovzdať na zberných miestach najneskôr do 14. októbra 2022. Zberné miesto je priamo na recepcii Hotela Galileo na Donovaloch, druhé v Bratislave (adresa je v prihláške). Vyplnené prihlášky môžu zaregistrovaní vinári zaslať aj elektronicky na mailovú adresu: enovia@enovia.sk Pozývací list pre vinárov - vystavovateľov, ako i štatút s prihláškou vín do súťaže nájdete v prílohe tejto pozvánky.


27.08.2022 EnoVia Admin