Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra (ďalej len SVOŠ) v spolupráci s Coral Travel a EnoVia s.r.o. si vás dovoľujú pozvať na akreditovaný  kurz pre someliérov profesionálov modul „Enológia - náuka o víne“. Je určený vám, ktorí máte záujem rozšíriť si svoje znalosti a zručnosti pri profesionálnej práci s vínom, ale i vám, ktorým sa víno stalo príjemnou súčasťou života a hľadáte podrobnejšie informácie o enológii - náuke o víne. V priebehu kurzu zažijete množstvo zaujímavých prednášok, praktických cvičení, návštevy vinárskych firiem a vinohradov, degustácií, po absolvovaní ktorých sa naučíte vínu lepšie rozumieť a pracovať s ním. 

Kurz bude prebiehať v 2 častiach:

  1. časť sa uskutoční v termíne 17. 3.- 19. 3. 2023 (piatok – nedeľa) na SVOŠ v Modre
  2. časť sa uskutoční v termíne 20. 4. - 23. 4. 2023 (štvrtok – nedeľa) vo vinárstve ELESKO v Modre

Každá časť kurzu stojí 300 Eur + DPH. V prípade, ak sa prihlásite do kurzu viacerí kolegovia, alebo kamaráti, radi Vám poskytneme zľavu. Druhú časť kurzu môžete absolvovať i neskôr. Po úspešnom absolvovaní obidvoch častí získate osvedčenie someliéra v module enológia. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výukou vás budú sprevádzať skúsení slovenskí enológovia a somelieri: Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., PhDr. Martin Hrubala, PhD., Ing.Tibor Ruman, PhD., Ing. Vladimír Hronský a ďalší.

Uzávierka prihlášok 1. časti kurzu:  5. 3. 2023

Viac informácii (program a prihlášku) pre obe časti kurzu nájdete v prílohách. Na vaše otázky k organizácii a priebehu kurzu radi poskytneme všetky potrebné informácie. Tešíme sa na vašu účasť.


09.02.2023 EnoVia Admin