Žijeme v dobe, kde vzdelanie a odbornosť stoja na okraji všeobecného spoločenského záujmu. Veľa sa o tom hovorí, no žalostne málo či už vo vláde, v parlamente, alebo aj v reálnom podnikateľskom prostredí koná. Práca učiteľov, lektorov, odborníkov na podstatné odvetvia nášho hospodárstva je v našej krajine dlhodobo poddimenzovaná, nedocenená systémom riadenia, dotácií, morálnou úctou a žiaľ aj ohodnotením. Aj preto nám chýba jedna celá generácia aktívnych odborníkov, napríklad v sektore Potravinárstvo. Výsledkom tohto stavu je fakt, že na Slovensko viac potravín dovážame ako vyrábame a vyvážame. Desí ma skutočnosť, že v blízkej budúcnosti, ak tento stav vlastnými silami a kapitálom nezmeníme, nastane drastický útlm poľnohospodárskej výroby napríklad v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Rozmýšľal som pohľadom odborníka s dlhoročnou praxou, skúsenosťami (bez miliónov na účte, v garáži a v pivnici), ako dokážem pomôcť vinohradníkom a vinárom, budúcim enológom, pivničným majstrom, i nadväzujúcim profesiám food & beverage manažmentu a someliérom? Po úspešnom zvládnutí odbornej prípravy, obhájení skúšok a potvrdení výsledkov mojej práce enológa, akreditovaného lektora a publicistu, som dnes obdržal oficiálny menovací dekrét autorizovanej osoby v rámci SOK v sektore POTRAVINÁRSTVO, kvalifikácia: Spracovateľ hrozna a vína.

Okrem aktívnej práce poradcu a konzultanta pre viaceré vinárske spoločnosti pôsobím vyše dvadsať rokov ako popredný ambasádor slovenského vína doma aj v zahraničí. A áno, nechválim sa tým na mojich stránkach a vizitkách (ako ma moji priatelia aj korporátni partneri poznajú), pretože to pre svoje šťastie a úspech nepovažujem za dôležité. Toto však bola jedna z výziev Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Iniciatíva, na ktorú som pozitívne reagoval a úprimne chcem, aby ste o nej v budúcnosti vedeli napríklad pri potrebe zamestnať pre svoje podniky záujemcov s požadovanou kvalifikáciou a využili inštitút SOK nielen u nás, ale i v ostatných krajinách Európskeho spoločenstva.

"Systém overovania kvalifikácii v SR" (SOK) je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás, i v zahraničí. Zavedenie tohto systému umožní, aby jednotlivec pri získaní novej kvalifikácie nemusel viackrát absolvovať obsahovo prekrývajúci sa vzdelávací program. Bude mať možnosť overenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií bez ohľadu na to, kde a ako boli získané, čiže aj praktickými skúsenosťami, prípadne samoštúdiom.

Súčasne umožní zamestnávateľom v SR nájsť, overiť a po úspešnej autorizácii zamestnať na dôležité pracovné pozície schopných záujemcov zo Slovenska i z ďalších krajín (vrátane záujemcov o kvalifikovanú prácu, ktorí k nám prišli z krajín mimo únie), ktorých vzdelanie alebo skúsenosti potrebujeme v našom potravinárskom sektore úspešne verifikovať.

Naviac, SOK v SR umožní po autorizovanom preskúšaní získať doklad o kvalifikácii porovnateľný s dokladom z formálneho vzdelávania. K uvedenému je však potrebná legislatívna úprava, ktorú verím, naše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhne čím skôr v zákone aplikovať. Aj preto som úprimne zvedavý, ktorá z „víťazných“ politických strán sa po jesenných voľbách rozhodne seriózne venovať tejto pre naše národné hospodárstvo životne dôležitej problematike a pomôže nám dokončiť implementáciu SOK do reálnej praxe.

Národný projekt SOK je zameraný na vytvorenie metodologického základu a záväzných postupov pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni, vytvorenie celonárodných a regionálnych inštitucionálnych prvkov, prostredníctvom ktorých sa bude overovanie kvalifikácií realizovať, vrátane realizácie pilotného overenia nastaveného systému v praxi. Držme si v tomto palce všetci, ktorí máme záujem o výrobu, predaj a spotrebu kvalitných potravín Made in Slovakia. Bez schopných ľudí (nielen odborníkov, absolventov škôl, či pracovnej sily prichádzajúcej k nám z rôznych krajín) to v sektore z dlhodobého hľadiska nezvládneme.

Naše marketingové úspechy na poli získavania medailí na popredných vinárskych výstavách nestačia, keď už dnes pociťujeme akútny nedostatok slovenského hrozna na výrobu kvalitného vína. Dopyt po ňom pomaly rastie, no aká je realita? Ešte stále sa tu stáčajú hektolitre dovezené v cisternách zo zahraničia. Dokedy chcete takto vyrobeným vínom na papieri „konkurovať“ prebytkom z dotovaných krajín únie? Treba nám k tomu zmenu vinárskej legislatívy, reálnu kontrolu deklarácie vín z dovozu, pretože mnohé vína s označením miesta výroby a pôvodu svojich zákazníkov klamú. Prispejeme tomu aj my nezávislí z tých, čo tu ešte zostali. Riešením je rozvoj sektorovej spolupráce, prepojenie siete odborných škôl, kampusov s univerzitami (domácich aj zahraničných), budovanie zdieľaných hospodárskych dvorov, podpora výskumných a výrobných fariem, zapojenie vinohradníkov a vinárov bez ohľadu na ego, veľkosť výroby a počet zamestnancov. Sme na chvoste európskeho spracovania hrozna a vína. Štatistika nepustí. Spotreba dáva odpoveď, no žiaľ každý z nás od prvovýroby až po finalizáciu hroznového vína na Slovensku s tým musí niečo urobiť. Inak tu po nás zostane len skanzen plný úspechov, no bez vízie udržateľnej budúcnosti.

Vladimír Hronský, enológ


03.07.2023 EnoVia Admin