WorldFood Poland je jedinečná obchodná výstava, ktorá umožní stretnúť sa a spolupracovať s profesionálmi z potravinárskeho, nápojového, maloobchodného a HoReCa priemyslu pôsobiaceho v strednej a východnej Európe. Uložte si dátum 16.-18. apríla 2024!
Náš stánok nájdete v Hale 1 - E 13.

WorldFood Poland is a unique business exhibition that lets you meet and cooperate with professionals within the food, beverage, retail and HoReCa industries operating in Central and Eastern Europe. Save the date for 16-18 of April, 2024!
You can find our stand in Hall 1 boot E 13. 


06.04.2024 EnoVia Admin