The wine event of the season is coming - the WINE ON TOP degustation at Das LOFT Vienna, where professional clientele will get to know the top wines from Austria, Germany and Slovakia. We will officially open our boutique wines as part of the wine list and production news here on May 26 at 6:30 p.m. The event is intended only for professional sommeliers, winemakers and invited guests of the organizer.

Prichádza vinárska udalosť sezóny - degustácia WINE ON TOP v Das LOFT vo Viedni, na ktorej odborná  klientela spozná top vína z Rakúska, Nemecka a zo Slovenska. Naše butikové vína ako súčasť vínnej karty aj novinky z produkcie tu slávnostne otvoríme 26. mája o 18.30. Akcia je určená iba pre profesionálnych someliérov, vinárov a pozvaných hostí organizátora.


17.05.2024 EnoVia Admin