Spoločnosť EnoVia s.r.o. a Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska organizujú kurz ZÁKLADY SOMELIERSTVA. Účastníci si po úspešnom absolvovaní seminárov a záverečných skúšok odnesú riadne osvedčenie o získanom vzdelaní v témach: Základy vinohradníctva a vinárstva - pestovanie a odrody viniča, kategorizácia vín, technológie spracovania hrozna a výroby vína, choroby a chyby hroznového vína, vinohradníctvo a vinárstvo doma a vo svete. Profesia someliera, vínna etiketa v praxi, nápojový a vínny lístok, aperitív a digestív, servírovanie vína, jedlo a víno. Základy výroby a senzoriky piva. Voda, olej, káva, čaj, cigary a aktuálne trendy v súčasnom somelierstve. Odborným lektorom kurzu je Ing. Vladimír Hronský, enológ a executive somelier s viac ako 20 ročnou praxou v odbore. Kurz sa uskutoční v Hoteli Galileo na Donovaloch v dňoch 23. - 25. októbra 2019. Poplatok za kurz na osobu je 240 Eur. Záväzné prihlášky ako aj doplňujúce otázky napríklad k ubytovaniu a strave v priebehu konania kurzu môžu uchádzači posielať mailom na adresu: enovia@enovia.sk Uzávierka prihlášok je 18. októbra 2019. Program kurzu nájdete v prílohe našej pozvánky.


05.09.2019 EnoVia Admin