25. a 26. októbra 2019 sa na Donovaloch po deviaty krát otvoria degustačné miesta vo viacerých horeca prevádzkach, aby opäť po roku privítali všetkých záujemcov o slovenské vína, ako aj ich výrobcov. Tí budú osobne prezentovať výber zo svojej produkcie, čím umožnia nahliadnuť do tajomstiev kvality aj jedinečnosti svojho vína. Hodnotenie vín, ktoré predchádza festivalu i samotnému výberu najlepších vín z kopca odbornou komisiou, sa prvýraz v histórii uskutoční už 6. októbra 2019 v Hoteli Galileo. Odborným garantom je Ing. Vladimír Hronský, enológ. Aj preto je potrebné vzorky prihlásiť a odovzdať na zberných miestach najneskôr do 4. októbra 2019. Zberné miesto je priamo na recepcii Hotela Galileo na Donovaloch, druhé v Digital Parku II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava (v kancelárii garanta na 7. poschodí Medusa Group). Prihlášky môžu zaregistrovaní vinári zaslať aj elektronicky na mailovú adresu: enovia@enovia.sk Pozývací list pre vinárov - vystavovateľov, ako i štatút s prihláškou vín do súťaže nájdete v prílohe tejto pozvánky.


12.09.2019 EnoVia Admin