23. a 24. októbra 2020 sa na Donovaloch po desiaty raz otvoria degustačné miesta vo viacerých horeca prevádzkach, aby opäť po roku privítali všetkých záujemcov o slovenské vína, ako aj ich výrobcov. Tí budú osobne prezentovať aktuálny výber zo svojej produkcie, čím umožnia nahliadnuť do tajomstiev kvality aj jedinečnosti svojho vína. Hodnotenie vín odbornou komisiou, ktoré predchádza festivalu i samotnému výberu najlepších vín z kopca, sa uskutoční 17. októbra 2020 v Hoteli Galileo. Odborným garantom je Ing. Vladimír Hronský, enológ.

Vzorky vína od zaregistrovaných vystavovateľov je potrebné prihlásiť a odovzdať na zberných miestach najneskôr do 12. októbra 2020. Zberné miesto je priamo na recepcii Hotela Galileo na Donovaloch, druhé v Bratislave (adresa je v prihláške). Vyplnené prihlášky môžu zaregistrovaní vinári zaslať aj elektronicky na mailovú adresu: enovia@enovia.sk Pozývací list pre vinárov - vystavovateľov, ako i štatút s prihláškou vín do súťaže nájdete v prílohe tejto pozvánky.


01.09.2020 EnoVia Admin