Ak si vo svojej práci potrebujete zdokonaliť, alebo iba tak pre svoj osobný záujem rozšíriť vedomosti o vinohradníctve, vinárstve, výrobe a senzorike vína, ste na správnej adrese. Od roku 2000 poskytujeme profesionálne akreditované vzdelávanie somelierov, food & beverage manažérov i samotných výrobcov vína. V priebehu štúdia náuky o víne (enológia) objavíte množstvo zásadných informácií ako sa na Slovensku a vo svete vyrábajú rôzne druhy vín a čo by mal správny somelier pri ich výbere, servise a degustácii zabezpečiť. Veľký dôraz kladieme na správnu interpretáciu senzorických vlastností vína s množstvom riadených degustácií, vrátane senzoriky chorôb a chýb vína. O našich výsledkoch hovoria fakty. Už 18 rokov tvoríme stabilný tím profesionálov s referenciou viac ako 600 úspešných absolventov a ako jediní na Slovensku poskytujeme komplexné profesionálne vzdelávanie v module enológia. Presvedčte sa o tom sami. O najbližších termínoch kurzov v module enológia vás budeme na stránke priebežne informovať.12.02.2018 EnoVia Admin