Už starí Gréci poznali liečivé vlastnosti minerálnych prameňov, ktoré opísal Hippokrates (lekár a otec medicíny), a často ich využívali pri svojich náboženských alebo zmierovacích obradoch. V časoch Rímskej ríše boli termálne pramene životne dôležitými spoločenskými miestami, kde si občania mohli dopriať kúpeľ a vypiť zdraviu prospešnú „liečivú“ vodu. V súčasnej dobe si mnohí spotrebitelia neuvedomujú skutočnú hodnotu vody pre náš život. Existujú rôzne faktory, ktoré určujú jej vlastnosti: je to pH, obsah a „charakter“ rozpusteného oxidu uhličitého, rôzne stupne kvalitatívnej a kvantitatívnej mineralizácie. Naviac žiadna voda nie je totožná s ďalšou inou a každá z nich má svoju vlastnú osobnosť aj vlastnosti. Na lepšie poznanie vody je potrebné vykonať senzorickú aj laboratórnu analýzu, dve štúdie, ktoré sa môžu navzájom podporovať. Preto je veľa konečných cieľov degustácie vody: naučiť sa oceniť tento nápoj, piť ju s cieľom vnímať jej vlastnosti, vedieť si vybrať, ktorá z nich by sa najlepšie hodila k vínu a jedlu, a v neposlednom rade opísať ju tak, aby sme o nej mohli ako someliéri hovoriť zodpovedne s vedomosťami. Ak vás táto téma zaujíma, na jar pripravujeme špeciálny on-line kurz Základy someliérstva, na ktorom sa absolventi dozvedia komplexné informácie o vode, jej degustácii a nenahraditeľnej úlohe v stolovaní s jedlom a vínom. Záujemci o on-line kurz nám môžu napísať na e-mail: enovia@enovia.sk


21.01.2021 EnoVia Admin