Študentom stredných odborných škôl, hotelových akadémií, zvedavým priaznivcom kultúry podávania vína je určený akreditovaný kurz, ktorý sa venuje základom somelierstva. Absolventi kurzu sa oboznámia s pravidlami somelierskeho remesla, spoznajú inventár na servis vína, vyskúšajú si na vlastnej koži povinnosti a činnosti pravého someliera. Okrem základov výroby vína a poznania jeho jednotlivých kategórií zaostria pozornosť na kvalitu, choroby a chyby hroznového vína. Profesia someliera, etiketa, vínna karta, aperitív a digestív, servírovanie vína, párovanie jedla a vína, či základné vedomosti o vode, káve, čaji, destilátoch a cigarách padnú vhod. Nechajte sa inšpirovať. Termín kurzu prispôsobíme sezóne, študijnému plánu na mieru podľa požiadaviek kandidátov.12.02.2018 EnoVia Admin